论文发布

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

2022

序号

论文名称

期刊名称

所有作者

卷、期

页面范围文章号

1

Topological   acoustics

NATURE REVIEWS   MATERIALS

杨怡豪, Xue, Haoran,   Yang, Yihao, Zhang, Baile

712

974-990

2

Molecular Plasmonics with Metamaterials

CHEMICAL REVIEWS

王攀, Wang, Pan, Krasavin,   Alexey, V, Liu, Lufang, Jiang, Yunlu, Li, Zhiyong, Guo, Xin, Tong, Limin,   Zayats, Anatoly, V

12219

15031–15081

3

Topological   Chern vectors in three-dimensional photonic crystals

NATURE

杨怡豪, Liu,   Gui-Geng, Gao, Zhen, Wang, Qiang, Xi, Xiang, Hu, Yuan-Hang, Wang, Maoren,   Liu, Chengqi, Lin, Xiao, Deng, Longjiang, Yang, Shengyuan A., Zhou, Peiheng,   Yang, Yihao, Chong, Yidong, Zhang, Baile

6097929

925-930

4

Three-dimensional direct lithography of stable   perovskite nanocrystals in glass

SCIENCE

邱建荣, Sun, Ke, Tan, Dezhi, Fang,   Xinyuan, Xia, Xintao, Lin, Dajun, Song, Juan, Lin, Yonghong, Liu, Zhaojun,   Gu, Min, Yue, Yuanzheng, Qiu, Jianrong

3756578

307-310

5

Observing the   quantum topology of light

SCIENCE

王浩华,王大伟, Deng,   Jinfeng, Dong, Hang, Zhang, Chuanyu, Wu, Yaozu, Yuan, Jiale, Zhu, Xuhao, Jin,   Feitong, Li, Hekang, Wang, Zhen, Cai, Han, Song, Chao, Wang, H., You, J. Q.,   Wang, Da-Wei

3786623

966-971

6

Incorporating the image formation process into deep   learning improves network performance

NATURE METHODS

刘华锋, Li, Yue, Su, Yijun, Guo,   Min, Han, Xiaofei, Liu, Jiamin, Vishwasrao, Harshad D., Li, Xuesong,   Christensen, Ryan, Sengupta, Titas, Moyle, Mark W., Rey-Suarez, Ivan, Chen,   Jiji, Upadhyaya, Arpita, Usdin, Ted B., Colon-Ramos, Daniel Alfonso, Liu,   Huafeng, Wu, Yicong, Shroff, Hari

1911

1427-1437

7

N-6-methyladenosine-modified   TRAF1 promotes sunitinib resistance by regulating apoptosis and angiogenesis   in a METTL14-dependent manner in renal cell carcinoma

MOLECULAR   CANCER

钱骏, Chen, Yuanlei,   Lu, Zeyi, Qi, Chao, Yu, Chenhao, Li, Yang, Huan, Wang, Wang, Ruyue, Luo,   Wenqin, Shen, Danyang, Ding, Lifeng, Ren, Liangliang, Xie, Haiyun, Xue,   Dingwei, Wang, Mingchao, Ni, Kangxin, Xia, Liqun, Qian, Jun, Li, Gonghui

211

111

8

Ultrastable near-infrared perovskite light-emitting   diodes

NATURE PHOTONICS

赵保丹,狄大卫, Guo, Bingbing, Lai,   Runchen, Jiang, Sijie, Zhou, Linming, Ren, Zhixiang, Lian, Yaxiao, Li,   Puyang, Cao, Xuhui, Xing, Shiyu, Wang, Yaxin, Li, Weiwei, Zou, Chen, Chen,   Mengyu, Hong, Zijian, Li, Cheng, Zhao, Baodan, Di, Dawei

169

637-643

9

Visualized   Gallium/Lyticase-Integrated Antifungal Strategy for Fungal Keratitis   Treatment

ADVANCED   MATERIALS

周民, He, Jian, Ye,   Yang, Zhang, Dongxiao, Yao, Ke, Zhou, Min

3449

2206437

10

Pushing the Limits of Functionality-Multiplexing   Capability in Metasurface Design Based on Statistical Machine Learning

ADVANCED MATERIALS

马蔚, Ma, Wei, Xu, Yihao, Xiong,   Bo, Deng, Lin, Peng, Ru-Wen, Wang, Mu, Liu, Yongmin

3416

2110022

11

Multispectral Large-Panel   X-ray Imaging Enabled by Stacked Metal Halide Scintillators

ADVANCED   MATERIALS

杨旸, Ran, Peng,   Yang, Lurong, Jiang, Tingming, Xu, Xuehui, Hui, Juan, Su, Yirong, Kuang,   Cuifang, Liu, Xu, Yang, Yang (Michael)

3442

2205458

12

Molecular Programming of NIR-IIb-Emissive   Semiconducting Small Molecules for In Vivo High-Contrast Bioimaging Beyond   1500 nm

ADVANCED MATERIALS

钱骏, Yuan, Yi, Feng, Zhe, Li,   Shengliang, Huang, Zhongming, Wan, Yingpeng, Cao, Chen, Lin, Sien, Wu, Lan,   Zhou, Jing, Liao, Liang-Sheng, Qian, Jun, Lee, Chun-Sing

3419

2201263

13

Geometric Phase   and Localized Heat Diffusion

ADVANCED   MATERIALS

陈红胜,李鹰, Qi, Minghong,   Wang, Dong, Cao, Pei-Chao, Zhu, Xue-Feng, Qiu, Cheng-Wei, Chen, Hongsheng,   Li, Ying

3432

2202241

14

Experimental Realization of a   Superdispersion-Enabled Ultrabroadband Terahertz Cloak

ADVANCED MATERIALS

陈红胜, Cai, Tong, Zheng, Bin,   Lou, Jing, Shen, Lian, Yang, Yihao, Tang, Shiwei, Li, Erping, Qian, Chao,   Chen, Hongsheng

3438

2205053

15

High contrast   3-D optical bioimaging using molecular and nanoprobes optically responsive to   IR light

PHYSICS   REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS

钱骏, Qian, Jun,   Feng, Zhe, Fan, Xiaoxiao, Kuzmin, Andrey, Gomes, Anderson S. L., Prasad,   Paras N.

962

1-107

16

Aggregation-induced emission fluorophores towards   the second near- infrared optical windows with suppressed imaging background

COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS

钱骏, Qian, Jun, Li, Jin, Feng,   Zhe, Yu, Xiaoming, Wu, Di, Wu, Tianxiang

472

214792

17

Dynamic Exciton   Polaron in Two-Dimensional Lead Halide Perovskites and Implications for   Optoelectronic Applications

ACCOUNTS OF   CHEMICAL RESEARCH

朱海明, Tao, Weijian,   Zhang, Yao, Zhu, Haiming

553

345-353

18

Optical sensors: deciphering plant phenomics in   factories

TRENDS IN PLANT SCIENCE

岑海燕, Sun, Dawei, Xu, Yang, Cen,   Haiyan

272

209-210

19

Advances in   optical phenotyping of cereal crops

TRENDS IN PLANT   SCIENCE

岑海燕, Sun, Dawei,   Robbins, Kelly, Morales, Nicolas, Shu, Qingyao, Cen, Haiyan

272

191-208

20

In Situ Customized Illusion Enabled by Global   Metasurface Reconstruction

ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS

陈红胜, Jia, Yuetian, Qian, Chao,   Fan, Zhixiang, Ding, Yinzhang, Wang, Zhedong, Wang, Dengpan, Li, Er-Ping,   Zheng, Bin, Cai, Tong, Chen, Hongsheng

3219

2109331

21

Single-color   peripheral photoinhibition lithography of nanophotonic structures

PHOTONIX

匡翠方,刘旭, He, Minfei,   Zhang, Zhimin, Cao, Chun, Qiu, Yiwei, Shen, Xiaoming, Zhou, Guozun, Cai,   Zixin, Sun, Xinjie, He, Xin, Xu, Liang, Liu, Xi, Ding, Chenliang, Cao, Yaoyu,   Kuang, Cuifang, Liu, Xu

31

17

22

Development of China's first space-borne aerosol-cloud   high-spectral-resolution lidar: retrieval algorithm and airborne   demonstration

PHOTONIX

刘东, Ke, Ju, Sun, Yingshan,   Dong, Changzhe, Zhang, Xingying, Wang, Zijun, Lyu, Liqing, Zhu, Wei, Ansmann,   Albert, Su, Lin, Bu, Lingbing, Xiao, Da, Wang, Shuaibo, Chen, Sijie, Liu,   Jiqiao, Chen, Weibiao, Liu, Dong

31

6

23

Detection of   surface defects and subsurface defects of polished optics with multisensor   image fusion

PHOTONIX

刘东, Sun, Huanyu,   Wang, Shiling, Hu, Xiaobo, Liu, Hongjie, Zhou, Xiaoyan, Huang, Jin, Cheng,   Xinglei, Sun, Feng, Liu, Yubo, Liu, Dong

31

6

24

A loosened gating mechanism of RIG-I leads to   autoimmune disorders

NUCLEIC ACIDS RESEARCH

陈伟, Lei, Yixuan, Fei, Panyu,   Song, Bin, Shi, Wenjia, Luo, Cheng, Luo, Dahai, Li, Dan, Chen, Wei, Zheng,   Jie

5010

5850-5863

25

Efficient   MA-free Pb-Sn alloyed low-bandgap perovskite solar cells via surface   passivation

NANO ENERGY

杨旸, Jiang,   Tingming, Xu, Xuehui, Lan, Zeshun, Chen, Zeng, Chen, Xu, Liu, Tianyu, Huang,   Siyuan, Yang, Yang (Michael)

101

107596

26

Dynamics and physical process of hot carriers in   optoelectronic devices

NANO ENERGY

林时胜, Liu, Chang, Lu, Yanghua,   Shen, Runjiang, Dai, Yue, Yu, Xutao, Liu, Kaihui, Lin, Shisheng

95

106977

27

Microalgae-based   bioactive hydrogel loaded with quorum sensing inhibitor promotes infected   wound healing

NANO TODAY

周民, Hu, Huiqun,   Zhong, Danni, Li, Wanlin, Lin, Xiuhui, He, Jian, Sun, Yuchao, Wu, Yuan, Shi,   Minqi, Chen, Xiaoyuan, Xu, Feng, Zhou, Min

42

101368

28

Intracellular InP quantum dots facilitate the   conversion of carbon dioxide to value-added chemicals in non-photosynthetic   bacteria

NANO TODAY

朱海明, Wen, Na, Jiang, Qianqing,   Cui, Jiting, Zhu, Haiming, Ji, Botao, Liu, Dianyi

47

101681

29

Aggregation-induced   emission nanoprobe assisted ultra-deep through-skull three-photon mouse brain   imaging

NANO TODAY

钱骏, He, Mubin,   Li, Dongyu, Zheng, Zheng, Zhang, Hequn, Wu, Tianxiang, Geng, Weihang, Hu,   Zhengwu, Feng, Zhe, Peng, Shiyi, Zhu, Liang, Xi, Wang, Zhu, Dan, Tang, Ben   Zhong, Qian, Jun

45

101536

30

Molecular Triplet Sensitization of Monolayer   Semiconductors in 2D Organic/Inorganic Hybrid Heterostructures

ACS NANO

朱海明, Ye, Lei, Xu, Xuehui, He,   Siyu, Liu, Yanping, Jin, Yizheng, Yang, Yang Michael, Zhu, Haiming

168

12532-12540

31

Molecular   Crystal Engineering of Organic Chromophores for NIR-II Fluorescence   Quantification of Cerebrovascular Function

ACS NANO

钱骏, Li, Yuanyuan,   Fan, Xiaoxiao, Li, Yirun, Liu, Shunjie, Chuah, Clarence, Tang, Youhong, Kwok,   Ryan T. K., Lam, Jacky W. Y., Lu, Xuefeng, Qian, Jun, Tang, Ben Zhong

162

3323-3331

32

Cell Wall Destruction and Internal Cascade   Synergistic Antifungal Strategy for Fungal Keratitis

ACS NANO

周民, Ye, Yang, He, Jian, Wang,   Hanle, Li, Wenbo, Wang, Qingya, Luo, Chenqi, Tang, Xiajing, Chen, Xiaoyuan,   Jin, Xiuming, Yao, Ke, Zhou, Min

1611

18729-18745

33

Ultralow-voltage   operation of light-emitting diodes

NATURE   COMMUNICATIONS

狄大卫, Lian, Yaxiao,   Lan, Dongchen, Xing, Shiyu, Guo, Bingbing, Ren, Zhixiang, Lai, Runchen, Zou,   Chen, Zhao, Baodan, Friend, Richard H., Di, Dawei

131

3845

34

Reciprocity of thermal diffusion in time-modulated   systems

NATURE COMMUNICATIONS

李鹰, Li, Jiaxin, Li, Ying, Cao,   Pei-Chao, Qi, Minghong, Zheng, Xu, Peng, Yu-Gui, Li, Baowen, Zhu, Xue-Feng,   Alu, Andrea, Chen, Hongsheng, Qiu, Cheng-Wei

131

167

35

Optical fibre   taper-enabled waveguide photoactuators

NATURE   COMMUNICATIONS

王攀,张磊, Xiao,   Jianliang, Zhou, Tao, Yao, Ni, Ma, Shuqi, Pan, Chenxinyu, Wang, Pan, Fu,   Haoran, Liu, Haitao, Pan, Jing, Yu, Longteng, Wang, Shipeng, Yang, Wenzhen,   Tong, Limin, Zhang, Lei

131

363

36

Microalgae-based oral microcarriers for gut microbiota   homeostasis and intestinal protection in cancer radiotherapy

NATURE COMMUNICATIONS

周民, Zhang, Dongxiao, Zhong,   Danni, Ouyang, Jiang, He, Jian, Qi, Yuchen, Chen, Wei, Zhang, Xingcai, Tao,   Wei, Zhou, Min

131

1413

37

Heat transfer   control using a thermal analogue of coherent perfect absorption

NATURE   COMMUNICATIONS

李鹰,陈红胜, Li, Ying, Qi,   Minghong, Li, Jiaxin, Cao, Pei-Chao, Wang, Dong, Zhu, Xue-Feng, Qiu,   Cheng-Wei, Chen, Hongsheng

131

2683

38

Dynamic recognition and mirage using   neuro-metamaterials

NATURE COMMUNICATIONS

李尔平,陈红胜, Qian, Chao, Wang, Zhedong,   Qian, Haoliang, Cai, Tong, Zheng, Bin, Lin, Xiao, Shen, Yichen, Kaminer, Ido,   Li, Erping, Chen, Hongsheng

131

2694

39

Breaking the   fundamental scattering limit with gain metasurfaces

NATURE   COMMUNICATIONS

林晓,陈红胜, Qian, Chao,   Yang, Yi, Hua, Yifei, Wang, Chan, Lin, Xiao, Cai, Tong, Ye, Dexin, Li,   Erping, Kaminer, Ido, Chen, Hongsheng

131

4383

40

Revealing the Sole Impact of Acceptor's Molecular Conformation   to Energy Loss and Device Performance of Organic Solar Cells through   Positional Isomers

ADVANCED SCIENCE

朱海明, Cai, Guilong, Chen, Zeng,   Li, Mengyang, Li, Yuhao, Xue, Peiyao, Cao, Qingbin, Chi, Weijie, Liu, Heng,   Xia, Xinxin, An, Qiaoshi, Tang, Zheng, Zhu, Haiming, Zhan, Xiaowei, Lu,   Xinhui

915

2103428

41

Hot Carrier   Transport and Carrier Multiplication Induced High Performance Vertical   Graphene/Silicon Dynamic Diode Generator

ADVANCED   SCIENCE

林时胜, Lu, Yanghua,   Shen, Runjiang, Yu, Xutao, Yuan, Deyi, Zheng, Haonan, Yan, Yanfei, Liu,   Chang, Yang, Zunshan, Feng, Lixuan, Li, Linjun, Lin, Shisheng

921

192–199

42

High-Refractive-Index Chip with Periodically   Fine-Tuning Gratings for Tunable Virtual-Wavevector Spatial Frequency Shift   Universal Super-Resolution Imaging

ADVANCED SCIENCE

刘旭,杨青, Tang, Mingwei, Han,   Yubing, Ye, Dehao, Zhang, Qianwei, Pang, Chenlei, Liu, Xiaowei, Shen,   Weidong, Ma, Yaoguang, Kaminski, Clemens F., Liu, Xu, Yang, Qing

99

2103835

43

Spatial-frequency-shift   enables integrated super-resolution microscopy: advance and perspective

SCIENCE   BULLETIN

杨青,刘旭, Pang,   Chenlei, Liu, Xiaowei, Tang, Mingwei, Yang, Qing, Liu, Xu

6713

1317-1321

44

Multimode fiber imaging: a novel and fast-developing   field

SCIENCE BULLETIN

杨青, Wen, Zhong, Liu, Xu, Yang,   Qing

6714

1399-1401

45

A modulated   sparse random matrix for high-resolution and high-speed 3D compressive   imaging through a multimode fiber

SCIENCE   BULLETIN

杨青, Dong, Zhenyu,   Wen, Zhong, Pang, Chenlei, Wang, Liqiang, Wu, Lan, Liu, Xu, Yang, Qing

6712

1224-1228

46

Spectral imaging with deep learning

LIGHT-SCIENCE & APPLICATIONS

郝翔, Huang, Longqian, Luo,   Ruichen, Liu, Xu, Hao, Xiang

111

61

47

Shipborne oceanic   high-spectral-resolution lidar for accurate estimation of seawater   depth-resolved optical properties

LIGHT-SCIENCE   & APPLICATIONS

刘东, Zhou, Yudi,   Chen, Yang, Zhao, Hongkai, Jamet, Cedric, Dionisi, Davide, Chami, Malik, Di   Girolamo, Paolo, Churnside, James H., Malinka, Aleksey, Zhao, Huade, Qiu,   Dajun, Cui, Tingwei, Liu, Qun, Chen, Yatong, Phongphattarawat, Sornsiri,   Wang, Nanchao, Chen, Sijie, Chen, Peng, Yao, Ziwei, Le, Chengfeng, Tao,   Yuting, Xu, Peituo, Wang, Xiaobin, Wang, Binyu, Chen, Feitong, Ye, Chuang,   Zhang, Kai, Liu, Chong, Liu, Dong

111

261

48

Mechanism of the trivalent lanthanides' persistent   luminescence in wide bandgap materials

LIGHT-SCIENCE & APPLICATIONS

邱建荣, Li, Leipeng, Li, Tianyi,   Hu, Yue, Cai, Chongyang, Li, Yunqian, Zhang, Xuefeng, Liang, Baolai, Yang,   Yanmin, Qiu, Jianrong

111

51

49

Measuring Zak   phase in room-temperature atoms

LIGHT-SCIENCE   & APPLICATIONS

蔡晗,王大伟, Mao, Ruosong,   Xu, Xingqi, Wang, Jiefei, Xu, Chenran, Qian, Gewei, Cai, Han, Zhu, Shi-Yao,   Wang, Da-Wei

111

291

50

Color-preserving passive radiative cooling for an   actively temperature-regulated enclosure

LIGHT-SCIENCE & APPLICATIONS

李强, Zhu, Yining, Luo, Hao,   Yang, Chenying, Qin, Bing, Ghosh, Pintu, Kaur, Sandeep, Shen, Weidong, Qiu,   Min, Belov, Pavel, Li, Qiang

111

122